Har ni någon minimumgräns för antal deltagare när ni utför tjänster eller anordnar kurser?

Det har vi inte, så även om du endast är en kund som vi ska besöka eller blir ensam deltagare på en kurs så kör vi ändå. Då är det så det är menat vid det tillfället.

Dock kan vissa kurser lämpa sig bättre om man är minst 3-4 deltagare för att få en större och mer dynamisk grupp.