Vad är en "healingkris" ?

Detta gäller både människor och djur


OBS : Detta är inget att vara rädd för eller förvänta sig detta "kommer" ske, detta sker enbart i enstaka väldigt få fall så ta inte detta som skrämsel utan som en hjälp om ni upplever en reaktion efter behandling.

Efter att ha fått en healingbehandling av vilken sort som helst, rapporterar en del människor att de upplever fysiska symtom efteråt, som rinnande näsa, förkylning, diarré, magknip, värk och smärtor i kroppen, inklusive huvudvärk, trötthet, etc. Detta gäller även för djur. De kan också uppleva samma symtom som vi människor och kan även bli dämpade och inte lika lekfulla som innan.
Men detta är mycket ovanligt, och håller i sig i några dagar bara!

Dessa symtom kommer ibland (men absolut inte alltid) och beror på att det äger rum helande förändringar i kroppen. Om ditt tillstånd har varit försvagat, eller om du har varit sjuk eller på andra sätt inte har fungerat på din högsta nivå, så har gifter en tendens att lagras i kroppens vävnader.

När healing äger rum börjar ditt system att fungera på en effektivare nivå och eventuella lagrade gifter frigörs och går ut i blodet. Dessa gifter lämnar sedan kroppen genom huden, levern, njurarna, urinblåsan, etc. Man bör också tänka på att om ett eller flera organ inte har fungerat optimalt, så har de andra organen i kroppen varit tvungna att kompensera detta. När de svaga eller sjuka organen helas, så är det inte bara de som förändrar sitt sätta att fungera, utan även de som tidigare kompenserat för de svaga organen.
På grund av detta går många kroppsområden igenom en anpassningsperiod då healing äger rum. Och precis som en otränad muskel blir öm när den börjar användas, kommer det också att göra ont i många av våra organ när de anpassar sig till ett nytt hälsosammare sätt att fungera.

Dessa upplevelser hör faktiskt ihop med ditt tillfrisknande och brukar tyda på att du går in i ett tillstånd som är djupare helat. En del kallar detta för en "healingkris", men det är egentligen en helt normal del av den helande processen. Så ha i minnet när detta sker, att det faktiskt är ett gott tecken och tyder på att helande äger rum. När gifter o obalanser väl har frigjorts och kroppen anpassat sig till sin nya hälsonivå kommer du att känna dig bättre än någonsin!

Helande kan också äga rum på högre nivåer och påverka känslorna, sinnet och det andliga livet. Detta kan manifestera sig på olika sätt och kan medföra att den personliga livsstrukturen förändras. När detta börjar ske kan det ibland uttrycka sig genom att tempot i livet ökar. Det kanske blir mycket mer att göra och det kan också verka som att det finns mycket mer lösa trådar att ta hand om. Dessutom rapporterar en del om svårigheter med andra, inklusive negativa känslor som de inte har känt på länge. Dessa känslor hör ofta ihop med händelser i det förflutna eller med familjen eller vänner. Ibland får man problem på arbetet, eller med relationer eller sitt äktenskap. Men som skrivet detta är mycket ovanligt, och håller i sig i några dagar bara!

Denna sorts stress efter healingbehandling är också en indikation på ett helande på en djupare nivå. Detta sker ibland på grund av det faktum att när människor verkligen börjar helas, så påverkas deras liv på djupare plan än de fysiska symtom som bekymrade dem först. Vi är holistiska varelser och alla våra delar är förbundna. Om healing äger rum på ett område kan det påverka alla andra områden i större eller mindre utsträckning. När det ursprungliga problemet börjar att helas, så behöver de andra delarna av en persons liv förändras också. När detta sker kan det behövas en större omorganisation.

Om du känner detta ske är det viktigt att lägga märke till förändringarna som försöker tränga igenom, och att med visdom och eftertänksamhet följa med i processen och låta de nödvändiga förändringarna ske. Alltid när det sker en förändring, även om den är bra, behövs det en anpassningsperiod så att de olika delarna i ditt liv som var förbundna med problemområdet kan vänja sig vid det nya hälsosamma tillståndet. Under denna period kan händelser vara ganska förvirrande och det kan verka som om saker blir värre.

Om detta sker är det bra att tala med sin healingterapeut eller rådgivare om vad som händer för att få feedback och hitta ett bättre perspektiv på sina upplevelser. Att bli helad på en djupare nivå kan ibland liknas vid att skaffa ett nytt möblemang till sitt hem. Under proceduren med att flytta ut det gamla och ta in det nya, kommer det att vara oreda och obekvämt i ditt hem. Det kanske kommer fram gamla saker och smuts som du inte visste att du hade kvar eller var medveten om innan.

Om folk kom på besök och inte visste att du höll på att byta ut möblemanget, skulle de kanske tycka att du skötte hemmet dåligt, inte trivts där och velat gå igen. Men när spindelväv och smuts väl har tvättats bort och det nya möblemanget kommit på plats, skulle dit hus vara och kännas bättre än någonsin. Alla skulle lägga märke till och uppskatta förbättringarna du har gjort.

Det är likadant med personlig healing. Saker kan bli förvirrande och obehagliga innan ditt helande fullbordas. Men när detta har rättat till sig, kommer det att vara tydligt att viktiga förbättringar har skett. Du kommer att känna dig mycket bättre och ditt liv blir hälsosammare. Så var uppmärksam; om du upplever liknande obehag är det troligt att betydande healing äger rum och att ditt liv snart kommer att vara hälsosammare och fyllt med större klarhet och glädje. 

Genom denna process så fortsätt bara att ge dig själv näring genom bra mat, frigör alla negativa känslor till ljuset, ta emot mycket healing och låt ditt helande fullbordas. Att dricka mycket vatten, ta renande örter och att vila mer kan också vara bra.
 

Kontakta oss alltid om du känner dig vilse, orolig eller har frågor. Vi finns här för att hjälpa både människor och djur!