Mitt barn säger att han/hon ser och känner saker, vad gör man ?

Barn är ofta väldigt känsliga för energier och för vissa barn blir detta mer påtagligt.
Det är då viktigt att vara varsam i det man säger och att lyssna på dem även om man inte själv tror på detta eller förstår vad de pratar om. Drabbar detta vardagen så att barnet blir skrämt, har svårt att sova, att delta i aktiviteter etc så är det bra att söka hjälp hos någon som man känner förtroende för. Där kan både barnet och föräldern få hjälp med hur situationen kan underlättas och hanteras på ett sätt så att barnet slipper vara oroligt.