Varför tar ni betalt? ska inte dessa tjänster ses som en gåva och vara gratis?

För oss är det viktigt att ett energiutbyte sker när vi utför vårt helande arbete.