information - Trinity nature healing

Denna kurs är riktad mot healing och balansering för att hjälpa djur, natur och vattenliv.
Här jobbar vi även med att lära känna oss själva och växa som människor. Vi lär oss även att delta i det heliga arbetet för en bättre värld.

Tid: 4 veckor för hela kursen

* 3 st träffar
* 3 st initieringar
* 3 st kraftsymboler

Du får lära dig att gå in i en djupare nivå av healing och får kunskaper om att hela växter, träd och natur. Även programmering av vatten som hjälper både dig själv, dina djur och naturens vattenkrävande element ingår. Du lär dig att chakrabalansera och jorda dig själv och allt annat i naturen.

Det första dagen träffas vi och inleder kursen hos oss. Sedan får du med dig uppgifter som du ska utföra och träna på hemma i lugn och ro.

Efter ca två veckor så ses vi igen för att besöka en kraftplats i naturen. Då går vi igenom våra första mål och du får ett nytt mål, med nya uppgifter som du ska göra hemma.

Efter ytterligare ca två veckor så ses vi hos oss för den sista träffen. Då avslutar vi kursen och gör en treenighetssstängning, den gyllene ringen sluts och du blir ett med Trinity Nature Healing.

Denna kurs är framtagen och grundad av Glenn Swärdkrantz och baseras på shamanska tekniker. Hela grunden i kursens är att allt är uppbyggt efter treenigheten och att allt kommer i tre.

Du måste inte ha några förkunskaper för att delta i denna kurs, men du behöver veta vad healing är och det är önskvärt att du vid något tillfälle ha tagit emot en healingbehandling så att du vet hur detta känns. Det viktigaste är att du vill bidra till det helande arbetet på vår jord!

I kursen ingår material, kurskompedium och 8 st chakraföremål för programmering av vatten under kursens gång. Lunch och fika ingår under träffdagarna.

Certifiering efter avslutad kurs

Anmälan kan göras via mail till kontakt@healium.se eller
via sms eller samtal till Sara på nr 0737713038

Pris: 3900 kr.  För att säkra en plats på kursen så ska en anmälningsavgift på 500 kr betalas i samband med anmälan.

Varmt välkommen!