DJURKOMMUNIKATION

Alla djur kommunicerar via telepati. Detta gör de sinsemellan, med andra djurarter och med oss människor även om vi inte alltid märker eller förstår det. Telepati är en urgammal kommunikationsväg. Troligen har vi sen livet skapades kommunicerat telepatiskt alla arter emellan på ett eller annat sätt. För djuren är detta fortfarande naturligt och även vi människor kan återuppväcka förmågan.

Djuren är så oändligt kloka och har ofta mycket att berätta. Att kommunicera med dem ger en fantastisk inblick i deras värld och ofta även spännade lärdomar om oss själva.Vi är båda utbildade djurkommunikatörer och arbetar alltid tillsammans när vi kommunicerar med ett djur. Vi känner att vi jobbar bäst så och djuret och husse/matte får då även ut så mycket som möjligt av den bokade tiden. Eftersom vi får informationen från djuret på lite olika sätt så kompletterar vi varandra. Sara får den mesta av informationen som djuret ger i ord men även i form av känslor och bilder. Glenn får de mesta av informationen i bilder och känslor och är väldigt duktig på att läsa av hur djuren mår kroppsligt. Oftast så börjar vi få telepatisk information från djuret redan när tiden bokas.

För att då verkligen kunna fokusera på informationen vi får så diskuterar vi inte djuret alls sins emellan förrän vi båda har kommunicerat färdigt.Innan vi kommunicerar med ditt djur behöver vi veta djurets namn, ålder och hur länge du har haft honom/henne. Sara frågar alltid djuret "vem är du?", "hur mår du?" och "något annat du vill berätta?". Sen kan du ställa max tre egna frågor till ditt djur. Glenn brukar inleda med att låta djuret själv berätta det han/hon tycker är viktigt sen inriktar han sig på dina specifika frågor. Är det något särskilt du undrar om ditt djur så ställ frågan så rak som möjligt. Saker som du tycker är viktiga behöver inte vara samma som ditt djur tycker är viktigt att berätta.

Vi går även igenom djurets chakran (energicentran) och balanserar dem om det behövs.Kommer du hit med ditt djur eller om vi åker till er så gör vi kommunikationen innan vi ses via distans. Vi tycker att detta passar oss bäst och du slipper den tiden då vi sitter tysta och skriver i ca en timme. När vi sen träffas så känner vi in om det är något vi behöver komplettera med och sen går vi tillsammans med dig igenom det vi har fått fram och pratar om djurets mående och eventuella önskemål. Vi gör då även chakrabalanseringen på djuret. En sittning brukar totalt ta ca 1,5 timme.Vi kan även göra allt arbete på distans om det passar er bättre. Vid distanskommunikation så skickar vi så snart vi är klara dokumentet med djurets svar via mail och sen följer vi upp svaren via mail eller telefon.Misstänker du att ditt djur är sjukt eller har ont så kontakta alltid veterinär!Välkommen att kontakta oss om du undrar över något!

Pris: 800 kr per djur (gäller även distans)
Betalning kan göras kontant, via swish eller via överföring till bankkonto