Kurser i olika healingtekniker

Healing

Healing kan användas till oändligt många saker och är ett värdefullt redskap att ta till vid livets upp- och nedgångar. Du kan använda teknikerna både på dig själv, andra människor och djur. Vi erbjuder kurser inom Usui Reiki och Angelic Reiki  

Usui Reiki

Första graden

Andra graden

Master


Angelic Reiki

Workshop 1&2

Workshop 3&4

Professionell utövare

Master Teacher


Utveckla din medialitet

Medial grundkurs


Första steget

Andra steget


Förmedla djurens budskap

Djurkommunikation

Grundkurs

Fortsättningskurs