Mediala träffar

10 december -20 Träff med tema BalansKurser

30-31 januari -21 Medlial gundkurs

Våren -21 Angelic Reiki Workshop 3 & 4